Fundacions

El nostre compromís de suport a les entitats amb finalitats socials (fundacions, associacions, organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre) ens porta a anar més enllà de l’anàlisi i tractament de xifres i magnituds, i entendre els seus objectius, i finalitats.

COMPASS ADVISERS compta amb una àmplia experiència a l’hora d’assessorar i acompanyar a entitats amb finalitats socials en el dia a dia i amb un coneixement exhaustiu de la legislació i les seves necessitats. El nostre assessorament abasta des de la creació d’una nova fundació o entitat sense ànim de lucre, l’enfortiment i la reestructuració de l’organització, o la creació de projectes d’àmbit social o cultural, fins a l’expansió de les seves accions, la garantia de l’impacte jurídic de aquestes o la destinació de fons o patrimoni per a la realització dels seus fins no lucratius.

Acompanyem i assessorem a un gran nombre d’organitzacions no governamentals, entitats del sector públic i fundacions en un ampli ventall de serveis que aquestes necessiten a nivell autonòmic, estatal i internacional.

Desitja més informació?

Contactar