Sector Industrial

COMPASS ADVISERS es troba totalment compromesa amb el nostre teixit industrial, atès que:

 • La indústria és el sector que crea més valor afegit per empleat.
 • L’ocupació industrial és de més qualitat.
 • La indústria és la nostra principal activitat exportadora.
 • En la indústria s’inverteix cinc vegades més en R + D per cada euro ingressat que en els sectors no industrials.
 • La indústria necessita un coneixement especialitzat no només en habilitats tècniques sinó també de gestió econòmica i empresarial.
 • La indústria és la locomotora dels serveis d’alt valor afegit.
 • Materialitzem nostre compromís acompanyant als nostres clients en el seu esforç per aconseguir:
 • Incrementar la productivitat
 • Fomentar la innovació i la formació
 • Adquirir mida via adquisicions
 • Beneficiar-se de les ajudes públiques
 • Processos d’internacionalització
 • Incrementar el seu valor per a la societat

Desitja més informació?

Contactar