Sector Públic

L’equip de professionals de COMPASS ADVISERS ofereix un enfocament multidisciplinari per respondre a les necessitats específiques de l’Administració central, autonòmica i local. El nostre profund coneixement del sector públic ens permet treballar amb èxit en diferents àmbits, especialment en aquells que més demanen avui dia les AA.PP.

 

 • Reducció de costos i plans d’austeritat
 • Avaluació de polítiques públiques
 • Suport en processos de transformació tecnològica
 • Transformació d’entitats públiques
 • Racionalització i serveis compartits
 • Gestió de Recursos Humans en l’Administració
 • Plans d’Innovació Pública
 • Models de col·laboració públic-privada
 • Auditoria a les administracions públiques
 • Transparència i Bon Govern
 • Riscos tecnològics
 • Assessorament legal per al sector públic
 • Suport en matèria fiscal

Desitja més informació?

Contactar