Sector Salut

COMPASS ADVISERS ofereix un acompanyament global, en tots els aspectes de la gestió, a les entitats de l’entorn sociosanitari.

L’equip de professionals de COMPASS ADVISERS té una dilatada experiència en les diferents àrees de la gestió que requereixen les organitzacions sociosanitàries, com per exemple: construcció de sistemes organitzatius i corporatius adaptats a les necessitats de cada entorn, desenvolupament d’habilitats i competències, elaboració de comptabilitat analítica, implantació de models de qualitat: ISO, EFQM.

Desitja més informació?

Contactar