Concurs Creditors

Al servei de les persones, les empreses i els Magistrats Mercantils

El nostre equip d’advocats i economistes, especialistes en dret concursal, té una dilatada experiència en oferir solucions integrals en la gestió d’insolvències i concursos de creditors. Hem intervingut en més de 100 procediments (Barcelona, Girona, Madrid i Tarragona) tant com administradors concursals com advocats/assessors de l’empresa/persona concursada.

Tenim una clara vocació d’especialització en el camp de l’administració concursal, actuant sota els principis de rigor i independència en defensa dels interessos del procediment.

Abordem qualsevol procediment amb un estudi previ de la situació, des de la perspectiva dels interessos del client, i la viabilitat de qualsevol possible alternativa concursal i/o extra concursal; amb els resultats d’aquest anàlisi dissenyem l’estratègia del procediment.

Contacta amb nosaltres i analitzarem gratuïtament el teu cas