Reestructuració

La finalitat de l’organització empresarial és potenciar i millorar el funcionament de l’empresa. Una reestructuració és especialment necessària quan una empresa que ha crescut,  acumula patrimoni (terrenys, construccions, excedents, diversos negocis…), ja que aquest patrimoni pot quedar exposat i compromès davant els problemes de l’empresa com: falta de creixement, conflictes familiars o laborals, entre altres.
Les operacions de reestructuració, tals com escissions, fusions, bescanvis de valors, ajuden a millorar les condicions de sostenibilitat i creixement de l’empresa. Amb aquestes operacions millorem considerablement l’organització corporativa, professionalitzant la gestió del risc a través de la seva diversificació, i reforcem les possibilitats de continuïtat empresarial.
Els objectius 
d’una reestructuració són:

    • Protegir el patrimoni empresarial
    • Millorar la capacitat de finançament
    • Proporcionar liquiditat addicional a la propietat
    • Aportar flexibilitat per a realitzar operacions estratègiques d’integració
    • Que sigui fiscalment eficient

Contacta amb nosaltres i analitzarem gratuïtament el teu cas