SEGONA OPORTUNITAT

Podem ajudar-te si et trobes en una d’aquestes situacions:

Sóc autònom i no puc pagar els meus deutes.

Vaig haver de tancar, i m’han quedat deutes per pagar.

El banc s’ha quedat meu habitatge, però encara tinc el deute de la hipoteca.

 M’estan embargant la nòmina per impagaments de préstecs i targetes de crèdits.

Vull pagar els meus deutes, però no trobo solucions.

Els bancs no m’ofereixen solucions per pagar els meus deutes.

No puc fer front a la meva hipoteca.

Sóc avalador d’una empresa que va fer fallida.

El meu ex no paga la seva part de la hipoteca i el banc em reclama a mi el 100% del deute.

 Altres situacions similars.

La Llei només exigeix complir amb els següents requisits:

Ser un deutor de bona fe

Que els deutes siguin inferiors a 5.000.000 €

No haver acudit aquest procediment en els darrers 5 anys

No haver obtingut el BEPI en els darrers 10 anys

No tenir antecedents penals en els darrers 10 anys per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

Contacta amb nosaltres i analitzarem gratuïtament el teu cas