Contable

General

Assessorem de manera permanent el departament comptable de l’empresa en la gestió diària de la comptabilitat per tal que aquesta sigui fiable en el seu contingut, i disposem d’un equip professional per portar directament les comptabilitats de les empreses si aquestes així ho requereixen.

Assessorem al client en la realització del tancament comptable de l’exercici, així com en la confecció dels llibres oficials de comptabilitat i els comptes anuals, i el seu dipòsit al Registre Mercantil.

També confeccionem informes comptables de gestió a mida del client, fem comparatives dels balanços i comptes de resultats amb els mesos i / o anys anteriors, i s’analitza en detall aquelles partides que ajudin al client a comprendre millor l’evolució de l’empresa, amb reunions periòdiques amb la direcció de l’empresa per analitzar-los i poder prendre les decisions de planificació de futur que siguin adequades.

Desitja més informació?

Contactar