Consultoria de Negoci

Compliance

 • LOPD
 • Blanqueix de capitals
 • Transparència
 • Anàlisi i gestió de riscos de Govern Corporatiu.
 • Elaboració de codis de conducta i valors.
 • Programes d’Ètica Empresarial.
 • Verificació dels sistemes i procediments de Bon Govern.
 • Anàlisi i gestió de Grups d’Interès.
 • Anàlisi i gestió del risc de marca.
 • Programes de gestió de crisi.
 • Gestió de Riscos i Controls
 • Assessorament sobre la infraestructura tecnològica per a suportar la gestió del risc i el seu control.
 • Disseny i establiment de sistemes integrals de control intern sota l’enfocament COSO.
 • Disseny de models integrals de gestió de riscos sota l’enfocament COSO II.
 • Compliment normatiu

Eficiència financera

 • Performance Management
 • Disseny i implantació de Sistemes de Control de Gestió
 • Consolidació i Reporting Corporatiu
 • Tresoreria i capital circulant
 • Processos de Suport
 • Centre de serveis compartits o solucions d’externalització / descentralització

Desitja més informació?

Contactar