General

 • Assessorament fiscal permanent a grups nacionals i internacionals
 • Fusions i adquisicions
 • Due diligence
 • Assessorament en processos de reestructuració empresarial
 • Planificació fiscal de grups de societats
 • Assessorament en deduccions per R + D + I
 • Assessorament en processos de reinversió
 • Assessorament a entitats sense fins lucratius

Persones físiques

 • Planificació fiscal patrimonial
 • Planificació fiscal operativa
 • Planificació de successions

Imposició indirecta

 • Assessorament i planificació en imposició indirecta
 • Assistència en inspeccions
 • Assessorament en grups consolidats
 • Operador econòmic autoritzat
 • Assessorament sectorial especialitzat en matèria de recuperació d’IVA

Tributs locals i autonòmics

 • Impostos, taxes i recàrrecs locals
 • Tributació comunitats autònomes
 • Assistència en inspeccions locals i autonòmiques
 • Reclamacions i recursos en els àmbits municipal i autonòmic

Desitja més informació?

Contactar