Laboral i RHH

Legal

Assessorem a les organitzacions en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col · lectius), així com en la gestió d’expedients de regulació d’ocupació, i assistència al client davant la inspecció de treball i en la negociació de convenis.

Gestió laboral

Altes, baixes i afiliacions dels treballadors a la Seguretat Social. Assessorament continuat. Confecció de nòmines i assegurances socials. Models de retencions i ingressos a compte de professionals i treballadors. Resums anuals. Contractació. Complements a les prestacions públiques de la Seguretat Social. Règims Especials

Recursos humans

  • Anàlisi de competències.
  • Descripció i valoració de llocs de treball
  • Valoració de l’acompliment
  • Anàlisi de plans retributius
  • Estudis de satisfacció
  • Clima laboral
  • Processos de comunicació interna
  • Plans d’igualtat

Desitja més informació?

Contactar